RSMH Rättvik-Nedansiljan i HFH
Handikappföreningarnas Hus i Rättvik.
Vår uppgift är att se över samhällets tillgänglighet för de handikappade
Och tillgodose de handikappades intressen. Föreningen arrangerar också olika
aktiviteter.
kontaktperson Hans Waxell
Ideella öppettider: vardagar 8.00-13.00