Logotyp

Välkommen till RSMH Dalarna

Föreningar som vill tillväxt och
som välkomnar och tar hand
om nya medlemmar!

RSMH: Vi har unik kunskap utifrån medlemmarnas erfarenheter av hur samhället
och vården fungerar för människor med psykisk ohälsa. RSMH i Dalarna vill vara en
trygg miljö där medlemmarnas återhämtning stöds.